Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Menu nghiệp vụ kế toán

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH

Read more

Ngày 18/5/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định chi phí phụ cấp tiền

Read more

Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh

Read more

Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật

Read more

Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Read more

Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam: Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình

Read more

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và

Read more

Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản

Read more

Thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của

Read more

Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày

Read more

Ngày 14/2/2014 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 431/TCT-TVQT quy định về quản lý và sử dụng

Read more

Ngày 17 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 10/2014/TT-BTC Quy định mức xử phạt

Read more

Ngày 10/12/2013 Tổng cục Thuế ban hành Công văn Số 4291/TCT-CS về việc hướng dẫn viết tắt tên, địa chỉ

Read more

Ngày 11 tháng 11 năm 2013 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3789/TCT-CS gửi Cục Thuế Tỉnh

Read more

Ngày 05 tháng 11 năm 2013 Tổng cục Thuế ban hành công văn Công văn 3723/TCT-KK hướng dẫn xử lý

Read more

Công văn Số 7527/BTC-TCT ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Bộ tài chính về tiệc tăng cường công tác

Read more

Ngày 28 tháng 2 năm 2014 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 624/TCT – CS về việc tiếp

Read more

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng Cục Thuế có Công Văn số 586/TCT-CS gửi đến các Cục Thuế trong

Read more

Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế

Read more

Ngày 27 tháng 12 năm 2013 Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 18128 /BTC-TCT về việc triển

Read more

Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục thuế quy định về: Danh mục tổng hợp các khoản phụ

Read more

Ngày 20/5/2014 Bộ tài chính ban hành Công văn số 1839/TCT–CS giới thiệu các nội dung mới của Thông Tư

Read more

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị

Read more

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý

Read more

Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản

Read more
Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: