Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Menu nghiệp vụ kế toán

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Ngày 31/12/2009 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ

Read more

Ngày 4/10/2011 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ

Read more

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được

Read more

Hướng dẫn cách chuyển số dư theo Thông tư 133. Cách chuyển số dư Đầu kỳ tài khoản bị xóa

Read more

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất cho tất cả Doanh nghiệp. Download danh

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 – LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN,ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 28 – BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (Ban hành và công bố theo Quyết

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 – BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành và công bố theo Quyết định

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 19 – HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18 – CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG (Ban hành và

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành và công bố theo Quyết định

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 – CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành và công bố theo Quyết định số

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 – HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành và công bố theo Quyết định số

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (Ban hành và công bố theo Quyết định

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11 HỢP NHẤT KINH DOANH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTCngày

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 – ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành và

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 – THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH (Ban hành

Read more

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công

Read more
Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: