Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2011/TTLT-BNV-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Vũ Văn Ninh; Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 06/05/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Kế toán-Kiểm toán , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Bảo hiểm

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức
Ngày 06/05/2011, Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp.
Theo đó, Thông tư quy định cách tính mức lương phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu đối với cán bộ, công chức thực hiện từ ngày 01/05/2011. Cụ thể, mức lương được tính bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số lương hiện hưởng; mức phụ cấp bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.
Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung thì được tính theo công thức: Mức phụ cấp bằng tổng mức lương, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, mức phụ cấp thâm niên vượt khung nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu được tính bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng; đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo mức quy định hiện hành.
Cũng theo Thông tư liên tịch này, mức hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tính bằng mức lương tối thiểu chung nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định; đối với người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân áp dụng cách tính mức lương và phụ cấp theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2011; mức lương, phụ cấp, hoạt động phí, các khoản trích và các chế độ của các đối tượng theo quy định tại Thông tư này được tính theo mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng từ ngày 01/05/2011. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 26/04/2010.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC tại đây

Author

Đại lý thuế 247

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: