Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Cán bộ – Công chức – Viên chức

Cán bộ - Công chức - Viên chức Cơ cấu tổ chức

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Chính sách

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 93/2010/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Lĩnh vực khác

Thông tư 03/2010/TT-TTCP về quản lý, sử dụng trang phục của Thanh tra viên

Thông tư 03/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của Thanh tra viên, Cán bộ thuộc các Cơ quan Thanh tra Nhà nước Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 03/2010/TT-TTCP Ngày […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Tài chính - Ngân hàng Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 78/2013/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết Áp dụng: […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Hành chính

Quyết định 37/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Quyết định 37/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2014 Cơ quan ban hành: Tổng cục […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Lao động - Tiền lương

Nghị định 66/2013/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 66/2013/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Lao động - Tiền lương Y tế-Sức khỏe

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Bộ Y tế Số công báo: Đã biết Số hiệu: 11/2011/TTLT-BYT-BNV Ngày đăng công báo: Đã biết […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Lao động - Tiền lương

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Lao động - Tiền lương

Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa quy định về chế độ với cán bộ, công chức ở xã

Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Chính sách Lao động - Tiền lương

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, […]

Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: