Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Tài chính – Ngân hàng

Cán bộ - Công chức - Viên chức Tài chính - Ngân hàng Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 78/2013/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết Áp dụng: […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng

Nghị định 159/2020/NĐ-CP quản lý người giữ chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 159/2020/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Nghị định Người ký: […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng

Quyết định 2468/QĐ-BHXH 2019 Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi chế độ bảo hiểm

Quyết định 2468/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm […]

Bảo hiểm Lao động - Tiền lương Tài chính - Ngân hàng

Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội

Quyết định 38/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng

Thông tư 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết Số hiệu: 96/2009/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Sĩ Danh Ngày ban […]

Bảo hiểm Chứng khoán Doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng

Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 114/2008/NĐ-CP Ngày đăng công […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng Xuất nhập khẩu

Thông tư 99/2011/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Thông tư 99/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết Số hiệu: 99/2011/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần […]

Bảo hiểm Doanh nghiệp Kế toán - Kiểm toán Tài chính - Ngân hàng

Thông tư 34/2011/TT-BTC trích lập, sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thông tư 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng

Quyết định 04/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 04/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 04/2011/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng

Thỏa thuận liên ngành 5399/LN-BHXH-NHNo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Thỏa thuận liên ngành 5399/LN-BHXH-NHNo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành về quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát […]

Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: