Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Bảo hiểm

Bảo hiểm Y tế-Sức khỏe

Quyết định 4210/QĐ-BYT 2017 chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra trong khám chữa bệnh BHYT

Quyết định 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết Số hiệu: 4210/QĐ-BYT Ngày […]

Bảo hiểm Cơ cấu tổ chức

Quyết định 1799/QĐ-BTC 2017 chức năng, nhiệm vụ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Quyết định 1799/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 1799/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn […]

Bảo hiểm Lao động - Tiền lương

Thông tư 86/2017/TT-BTC về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Thông tư 86/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết Số hiệu: 86/2017/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn […]

Bảo hiểm Lao động - Tiền lương

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết Số hiệu: 35/2019/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: […]

Bảo hiểm Lao động - Tiền lương

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết […]

Bảo hiểm Y tế-Sức khỏe

Quyết định 163/QĐ-TTg giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020

Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 163/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Quyết định Người ký: […]

Bảo hiểm Thực phẩm - Dược phẩm Y tế-Sức khỏe

Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT thanh toán thuốc hóa dược

Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của […]

Bảo hiểm Tài chính - Ngân hàng

Quyết định 2468/QĐ-BHXH 2019 Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi chế độ bảo hiểm

Quyết định 2468/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm […]

Bảo hiểm Thuế - Phí - Lệ phí

Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, chế độ thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông tư 01/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết Số hiệu: 01/2020/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn […]

Bảo hiểm Lao động - Tiền lương Tài chính - Ngân hàng

Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội

Quyết định 38/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm […]

Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: