Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Giao thông

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giao thông

Thông tư 05/2015/TT-BGTVT nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị

Thông tư 05/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết Số hiệu: 05/2015/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Thông […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giao thông Lao động - Tiền lương

Thông tư 11/2020/TT-BGTVT mã số, tiêu chuẩn và xếp lương viên chức cảng vụ hàng không

Thông tư 11/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết Số hiệu: 11/2020/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết […]

Bảo hiểm Chính sách Giao thông

Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Tài chính Số […]

Bảo hiểm Giao thông Thuế - Phí - Lệ phí

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết Số hiệu: 126/2008/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết […]

Bảo hiểm Giao thông

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Nghị định 214/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 214/2013/NĐ-CP Ngày đăng công […]

An ninh trật tự Giao thông

Nghị định 55/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của Lực lượng bảo vệ trên tàu hoả

Nghị định 55/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của Lực lượng bảo vệ trên tàu hoả Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 55/2006/NĐ-CP Ngày đăng công báo: […]

An ninh trật tự Giao thông

Quyết định 334/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ

Quyết định 334/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 334/2005/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết […]

An ninh trật tự Giao thông

Nghị định 29/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa

Nghị định 29/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 29/2005/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Nghị định Người […]

An ninh trật tự Giao thông

Chỉ thị 40/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Chỉ thị 40/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 40/2004/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: […]

Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: