​Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa Thông tư 50/2017/TT-BTC về kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 89/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và Thông tư 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 89/2020/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 11/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Doanh nghiệp , Chính sách , Bảo hiểm , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

HĐ bảo hiểm sức khỏe: Đại lý được thưởng đến 100% hoa hồng

Ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017, Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014, Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 và bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2014/TT-BTC.

Theo quy định mới, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính. Riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 100% hoa hồng của các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đã khai thác trong năm tài chính.

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngoài các quy định trên, Thông tư cũng sửa đổi các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Thông tư 105/2016/TT-BTC; Thông tư 195/2014/TT-BTC; Thông tư 115/2014/TT-BTC…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2020.

Thông tư này:
– Sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2014/TT-BTC, Thông tư 195/2014/TT-BTC, Thông tư 105/2016/TT-BTC, Thông tư 50/2017/TT-BTC.
– Làm hết hiệu lực Thông tư 116/2014/TT-BTC, Thông tư 43/2016/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư89/2020/TT-BTC tại đây

Author

Đại lý thuế 247

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: